Is it a videotape?

26.12.2010

...Kültür, sadece bazı isimleri hatırlamaktan
ibaret değildir, deniliyordu. Kültür, bu isimleri
yerli yerinde ve başka isimlerle münasebetini bilerek kullanmak
demekti. Kelimeler, kelimeler... diye düşündü Hüsnü
Bey, Shakespeare’in adını bile duymadığı halde. Bu kelimeler,
kültür mü demekti? Hakikaten, kültür ne demek
acaba? Hüsnü Bey için kültür onun dört kere tek dersten
sınıfta kalmasına sebep olan Amme hocası Ordinaryüs Profesör
-o zamanki adıyla müderris- Ekrem Galip Bey (Aydıner)
demekti. Eğer böyleyse, ‘Kültür’, insanı küçümseyen,
insanın ne mal olduğunu bir bakışta anlayan iri kıyım bir
şey demekti. ...

Hiç yorum yok: